Paelli - akcesoria

Patelnia do paelli STP340

Patelnia do paelli STP340

netto: 47,00 zł
(brutto: 57,81 zł)
Miska do paelli emaliowana śr. 240

Miska do paelli emaliowana śr. 240

netto: 52,00 zł
(brutto: 63,96 zł)
Patelnia do paelli STP380

Patelnia do paelli STP380

netto: 55,00 zł
(brutto: 67,65 zł)
Patelnia do paelli 340 mm

Patelnia do paelli 340 mm

netto: 56,00 zł
(brutto: 68,88 zł)
Patelnia do paelli STP420

Patelnia do paelli STP420

netto: 65,00 zł
(brutto: 79,95 zł)
Trójnóg Paella 2K300/3K500-T

Trójnóg Paella 2K300/3K500-T

netto: 74,00 zł
(brutto: 91,02 zł)
Patelnia do paelli STP460

Patelnia do paelli STP460

netto: 76,00 zł
(brutto: 93,48 zł)
Patelnia do paelli 460

Patelnia do paelli 460

netto: 82,00 zł
(brutto: 100,86 zł)
Trójnóg Paella 2K300

Trójnóg Paella 2K300

netto: 94,00 zł
(brutto: 115,62 zł)
Patelnia do paelli STP550

Patelnia do paelli STP550

netto: 129,00 zł
(brutto: 158,67 zł)
Trójnóg Paella 3K500

Trójnóg Paella 3K500

netto: 153,00 zł
(brutto: 188,19 zł)
Patelnia do paelli STP600

Patelnia do paelli STP600

netto: 153,00 zł
(brutto: 188,19 zł)
Patelnia do paelli 600

Patelnia do paelli 600

netto: 179,00 zł
(brutto: 220,17 zł)
Patelnia do paelli STP650

Patelnia do paelli STP650

netto: 186,00 zł
(brutto: 228,78 zł)
Patelnia do paelli STP700

Patelnia do paelli STP700

netto: 264,00 zł
(brutto: 324,72 zł)
Patelnia do paelli STP800

Patelnia do paelli STP800

netto: 360,00 zł
(brutto: 442,80 zł)
Patelnia do paelli 800

Patelnia do paelli 800

netto: 379,05 zł
(brutto: 466,23 zł)
Zestaw przylaczy, przemyslowy

Zestaw przylaczy, przemyslowy

netto: 383,00 zł
(brutto: 471,09 zł)
Palnik gazowy Paella 2K300

Palnik gazowy Paella 2K300

netto: 419,00 zł
(brutto: 515,37 zł)
Palnik gazowy 3K500

Palnik gazowy 3K500

netto: 761,60 zł
(brutto: 936,77 zł)